Nadia Zilla Parishad

Welcome to Nadia Zilla Parishad

Nadia Zilla Parishad
Nadia Zilla Parishad
Call Us:
03472 - 256106
E-mail ID:
aeozp.nadia@gmail.com
Nadia Zilla Parishad
banner
  • Home
  • /
  • Sthayee Samity

Sthayee Samity

Sl. No. Name of the Sthayee Samities Chairperson/Member
1 Artha, Sanstha, Unnayan O Parikalpana Sthayee Samiti Rikta Kundu (Savadhipati & Karmadhakshya)
2 Purta Karya O Paribahan Sthayee Samiti Chanchal Debnath ( Karmadhyaksha )
3 Krishi,Sech-O- Samabai St. Samity TARANNUM SULTANA MIR(Karmadhyakshya)
4 Siksha Sanskriti Tathya-O Krira St. Samity RINA ROY(Karmadhyakshya)
5 Khadya-o-Sarbaraha St. Samity MALLIKA CHATTERJEE(Karmadhyakshya)
6 Khudra Shilpa Bidyut-O-Achiracharit Shakti St. Samity PAMPA MUKHERJEE(Karmadhyakshya)
7 Matsya-O-Prani Sampad Bikash St. Samity KARTICK CHANDRA GHOSH(Karmadhyakshya)
8 Bon-O-Bhumi Sanskar St. Samity SHASHANKA SHEKHOR BISWAS(Karmadhyakshya)
9 Sishu-O-Nari Unnayan Janakalyan-O-Tran St. Samity BARNALI DEY(Karmadhyakshya)
10 Janasasthya O Paribesh Sthayee Samiti DILIP KUMAR PODDAR(Karmadhyakshya)
Durgapur Anandamoy B.ED. College
© Copyright 2023. All Rights Reserved. Developed by Onnet Solution Infotech Pvt. Ltd.
You are Visitor No  45143